fbpx

برمی گرداند

تغییر را در جیب خود قرار دهید و بر تغییر واقعی تأثیر بگذار!

Now return in Calgary, Airdrie, Canmore and Banff! Zoom out to find locations!

آماده باش

ظروف و/یا درب ظروف خاکی خود را به یکی از آنها ببرید انبارهای بطری را انتخاب کنید برای بازپرداخت! آماده بیا:

  • ظروف باید شسته شوند و ترک نخورند وگرنه انبارهای بطری آنها را نمی پذیرند.
  • بازده سپرده برای ظروف و درب جداگانه است.
  • ظروف و درب ها را روی هم قرار ندهید تا شمارش آنها در انبار آسان تر شود.

درک سپرده ها و بازپرداخت ها

مقداری ظروف خاکی ارائه دهندگان یک هزینه اضافی به سفارش شما اضافه می کند در حالی که سایرین هزینه را به عنوان بخشی از کل شامل می شوند. 

 

شما حداقل 5¢ در هر ظرف و 5¢ در هر درب از انبارهای بطری وقتی ظروف خاکی را برگردانید. هر تفاوتی بین هزینه ای که ممکن است به یک ارائه دهنده Earthware پرداخت کرده باشید و آنچه از آن دریافت می کنید انبار بطری هست انبار بطری ها هزینه پردازش.

 

دیدن اطلاعات بیشتر در مورد بازپرداخت

حمایت از ابتکارات جامعه

ما خوشحالیم که منبع درآمد دیگری را برای غیرانتفاعی ها با ظروف بیرون برگردان برگشتی برای بازپرداخت خود فراهم می کنیم! برای گزینه هایی در مورد نحوه حمایت از ابتکارات محلی یا خیریه ها با انبارهای بطری خود تماس بگیرید.

 

بسیاری از سازمان ها هستند که به این نوع بودجه متکی هستند. شما می توانید کانتینرهای خود را با خدمات مختلف وانت به نیازمندان اهدا کنید. 

ما را در سطل های آبی نگذارید!

ظروف ما برای استفاده مجدد هستند! اگر آنها را در سطل های بازیافت خانگی خود بگذارید، در سیستم شهرداری ما مرتب نمی شوند و راه خود را به ما باز نمی یابند.

 

آنها را از طریق انبارهای بطری برای ما به خانه بیاورید و ما از آنها به خوبی استفاده خواهیم کرد!

پیمایش به بالا

برمی گرداند