تمیز کردن

تمیزترین ظرفی که امروز می خورید!

ماشین ظرفشویی ما

ماشین ظرفشویی شما

ما 6 نقطه بازرسی داریم!

استانداردهای بهداشت و ایمنی

We use higher standards of washing and sanitization than is required of us by health authorities.

تضمین کیفیت محصول

اگر ظرفی مطابق با استاندارد ارائه دهندگان ما نباشد، آن را با 10 کانتینر دیگر به صورت رایگان جایگزین می کنیم. اینقدر اعتماد به نفس داریم.

Sign in to your Earthware Account

تمیز کردن